ผอ.สพม.9 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 3/2564

 

วันที่ 23 ก.พ. 2564 นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.9 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ครั้งที่ 3/2564ห้องประชุมโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม