เลขาธิการ กพฐ. ประเมิน ผอ.สพม.เลย หนองบัวลำภู เพื่อให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู จัดงาน “เปิดโลกนวัตกรรม นำสู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ สพม.เลย หนองบัวลำภู” กับสุดยอดนวัตกรรมของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด จำนวนกว่า 100 ผลงาน จาก 52 โรงเรียน 5 สหวิทยาเขต 2 กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก และพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู พิธีเปิดถนน ป.ศรีวิไลลักษณ์ บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน  เปิดตัว “สะพานรักเลย-ลำภู” จุดชมวิวแห่งใหม่ของ สพม.เลย หนองบัวลำภู

ลิงค์ชมคลิปภาพบรรยากาศ

https://www.youtube.com/watch?v=9bXDeWoweGQ&feature=youtu.be

 

พร้อมทั้งการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ของนายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน  ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร เกษสังข์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นกรรมการ

………………………………………………….

ภาพบรรยากาศงานเปิดโลกนวัตกรรม นำสู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ สพม.เลย หนองบัวลำภู https://drive.google.com/drive/folders/1hPCWc4tXGTpUDtvPrsklI4-S3TJtsGib?usp=sharing