ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT:National Test)

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT:National Test) ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบัวใหญ่ 4 พร้อมบรรยายพิเศษ ณ โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา (ในการนี้มีมาตรการป้องกันโรคระบาดโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด)