สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนในสังกัด

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายจันทร์ วังกัลยา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่รับผิดชอบ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู และนักเรียนที่ร่วมทำการแข่งขันด้านต่าง ๆ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 68 ระหว่างวันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา