สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 08.00 น.  นายบวร  เทศารินทร์  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายจีระศักดิ์  ภาระเวช รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  พร้อมด้วย  นางสาวจังกร จตุเทน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร     นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ  และ บุคลากรในกลุ่ม ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 8/2564  ผ่านระบบ Video Conference  เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา  การนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ  ณ  ห้องประชุมศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2

วราภรณ์  สิงห์คิบุตร  :   ภาพ / ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2