เปิดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ ๖๐ คนลงมา โดยมีนางสาวลัญฉกร ภูธา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกระดาน ประธานเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนตั้งแต่ ๖๐ คนลงมา กล่าวรายงาน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์ เชิงประจักษ์ มีการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ดาราศาสตร์ เปิดโลกกว้างสู่เอกภพและดวงดาว , ดาราศาสตร์มหัศจรรย์ , ดูดาวท้องฟ้าจริง และสังเกตวัตถุท้องฟ้า , วิทยาศาสตร์ การกำเนิดโลก/ดวงจันทร์/ดาวเคราะห์/ดวงอาทิตย์/จักรวาล, หินมหัศจรรย์ โดยกำหนดจัดอบรมในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ร่วมพิธีเปิดประกอบด้วย นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ว่าที่ร้อยโทศุภวัชร ชำนาญนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ คณะครู และนักเรียน ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากร จากหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ ระอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา