สพม. ลำปาง ลำพูน รับฟัง พุธเช้า ข่าว สพฐ ครั้งที่ 8/2564

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์  2564 นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร พร้อมด้วย นายไพชยา  พิมพ์สารี

รอง ผอ.สพม.ลำปาง ลำพูน นำผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรของ สพม.ลำปาง ลำพูน รับฟังนโยบาย

ของสพฐ. ในรายการ “พุธเช้า – ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 8/ 2564 ผ่านระบบทางไกล  ณ ห้องประชุมทันใจ

ซึ่งมีเรื่องเด่นประเด็นสำคัญ ดังนี้

เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู โดยมีประเด็นหลัก ๆ 3 เรื่อง คือ

  1. สพฐ.ร่วมมือกับกรมสุขภาพจิตในการดำเนินการในมิติของการสร้างโรงเรียนแห่งความสุข “โรงเรียนปลอดภัยทางด้านร่างกายและจิตใจ”
  2. การรับเด็กนักเรียนปีการศึกษา 2564 นักเรียนต้องมีที่เรียนและเรียนใกล้บ้าน
  3. ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดการพิธีเปิดป้าย สพม. จำนวน 62 เขต พร้อมกัน

ทั่วประเทศ

ภาพบรรยากาศเปิดป้าย สพม.ทั่วประเทศ/ แนะนำ ผอ.สพม. 62 แห่ง

สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

– โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง  จ.กาญจนบุรี “เปลี่ยนทุกที่ให้เป็นห้องเรียนได้”

ณัฐกิตติ์  วงศ์น้ำโจ้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/ภาพ-รายงาน