สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมและให้กำลังโรงเรียนขนาดเล็ก

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านง้าง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนบ้านง้าง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายสุเชษฐ สุนทรมนูกิจ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร คณะครูและเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียน