พิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.09 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายในครั้งนี้ โดยมี พระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดบึงพลาญชัย เจิม – ปิดทอง ป้ายอาคาร และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด