สพป.ยโสธร เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 13.30 น.  นายบวร  เทศารินทร์  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในการจัดสอบตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563   ณ  ห้องประชุมศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2

ศิริลักษณ์  ไหลริน      :  ภาพ

วราภรณ์  สิงห์คิบุตร   :  ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2