สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

 

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 14.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย โดยมี พระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย รักษาการ.เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย