สพป.หนองคาย เขต 1 นิเทศ การดำเนินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของสถานศึกษาในสังกัด

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ ดร.พัชระ งามชัด   รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 นิเทศ ดำเนินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของสถานศึกษาในสังกัด  ณ โรงเรียนบ้านสาวแล  อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค – 19  แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด