พิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน (สพม.นน) โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายฯ ในการนี้นายสมเพชร งามธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดน่าน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียมัธยมศึกษา ในจังหวัดน่านและบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดน่าน เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายฯ ณ สำนักงานประสานงานมัธยมศึกษาน่าน (โรงเรียนบ้านท่าล้อ) ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน