แลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงานการศึกษา จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2 “จิบกาแฟ..แลการศึกษา”

+++++วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.00 – 08.30 น. นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ นางวิมพ์วิภา รักสม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมบุคลากร สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานการศึกษา จังหวัดพังงา ภายใต้กิจกรรม “จิบกาแฟ…แลการศึกษา” ครั้งที่ 2 โดยมีสำนักงาน กศน.พังงา เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาที่เข้าร่วมประกอบด้วย  สพป.พังงา สำนักงานอาชีวศึกษจังหวัดพังงา สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 วิทยาลัยชุมชนพังงา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แจ้งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมระหว่างหน่วยงานการศึกษาจังหวัดพังงา รวมทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดพังงา และมีการส่งมอบป้ายให้กับ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ในการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป  ณ  สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  เรวดี…ภาพ / ข่าว

Latest posts by เรวดี จุลรอด (see all)