++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564++

^^วันพฤหัสบดี  ที่ 25  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1    ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง เป็นประธานในการประชุม เพื่อแจ้งนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนหารือข้อราชการงานสำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และข้อราชการที่เป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน // ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน