โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม  สังกัด สพป.กระบี่ รับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสถานศึกษาประถมศึกษาขนาดเล็ก กลุ่มจังหวัดที่ 4

//// เมื่อเร็ว ๆ นี้  ที่โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม อำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่  นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   เป็นประธาน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสถานศึกษาขนาดเล็ก กลุ่มจังหวัดที่ 4  โดยมีนางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต  1 เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการประเมิน  มีนายมิตร  คำเลี้ยง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสถิตโพธาราม  ผู้บริหารโรงเรียนในอำเภออ่าวลึก  คณะครู นักเรียน ชุมชนวัดสถิตโพธาราม  ร่วมให้การต้อนรับ

ปัจจุบัน  โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านสมิหลัง ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่  เป็นโรงเรียนจิ๋วแต่แจ๋ว  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 –ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   นักเรียน จำนวน 95 คน  มีห้องเรียน 8 ห้อง  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   10  คน   มีนายมิตร  คำเลี้ยง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม เป็นโรงเรียน ที่มีการพัฒนาเป็นอย่างดี  โดยผลงานดีเด่นของโรงเรียน  คือ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ  เลี้ยงปลาในบ่อดิน และเลี้ยงไก่เพื่ออาหารกลางวัน”    โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน  กิจกรรม “เด็กโรงเรียนวัดสถิต เท่ น่ารัก  เพราะกิน โปรตีน  ผัก  ผลไม้”  กิจกรรม  “ชมรมส่งเสริมสุขภาพ ชื่อ โครงการ หุ่นสวย สมส่วน โรคอ้วนไม่มี เราสวยดูดี ด้วยท่ากีฬา”  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  “กิจกรรมส่งเสริมเด็กเก่งซ่อมเสริมเด็กอ่อน “