สพป.นครพนม เขต ๑ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ให้การต้อนรับ นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.มุกดาหาร และ นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑ ประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา รอบ ๑ ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.นครพนม นายนรงณ์ เห็นหลอด  รองผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ และ นางนฤมล สุภาทอง รองผอ.สพป.นครพนม เขต ๑)