พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายพยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นายกีรติ จันทรมณี ผอ.โรงเรียนวัดหนองหลวง นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนางวนิดา จันทรมณี ศึกษานิเทศก์ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี