การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา รอบ ๑ ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ดร.วีรพล  สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ให้กำลังใจ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา รอบ ๑ ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.อมรรัตน์  เชิงหอม และ นายธงชัย  นนทสันต์  รองผอ.สพป.นครพนม เขต 2 เข้ารับการประเมิน โดยมี นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.มุกดาหาร และ นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑ เป็นประธานประธานในการประเมินในครั้งนี้ ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สพป.นครพนม เขต 1