สพป.ลำพูน เขต 1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา 1/2564

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตรเป็นผู้บริจาคทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมค่ายลูกเสือหริภุญไชย จังหวัดลำพูน ประจำปี 2563 โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน จำนวน 21 หน่วยงาน การประชุมผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 กล่าวรายงาน โดยภายในการประชุมมี การนำเสนอสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ การมอบรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18 ระดับประเทศ 1 การมอบรางวัลมอบเกียรติบัตร รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศระดับ เหรียญทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ จำนวน 1 รางวัล การมอบเกียรติบัตร รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด จำนวน 2 รางวัล การมอบเกียรติบัตร รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 รางวัล การมอบรางวัลศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน จำนวน 2 รางวัล การมอบรางวัลครูดีของแผ่นดิน ขั้นที่ 5 (ผู้บริหาร) จำนวน 1 รางวัล การมอบรางวัลการดำเนินการโครงงานคุณธรรม “ ปณิธานความดี ทำดีเริ่มต้นด้วยใจ ” ระดับ สพฐ. การมอบมอบธงลูกเสือต้านภัยยาเสพติดให้โรงเรียนในสังกัด เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 4 ผืน และการมอบมอบเกียรติบัตรพร้อมเข็มให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 6 ราย ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564