การประชุม คณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลสำนักงานลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางกัญจนา สัตตรัตน์นำพร รอง ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลสำนักงานลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1

ช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.มหาสารคาม เขต 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพฐ. : https://www.obec.go.th/archives/author/tanarat
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำนักงาน : http://118.175.157.228/e-activity/
Facebook : https://web.facebook.com/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม-เขต-1-169575000254052

Instagram : https://www.instagram.com/mkarea1/

Twitter : https://twitter.com/zVQ7IfBacNBJKIz

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCgShC0IvYV-pzMzjlUhKVMA