ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นสพป.เชียงใหม่ เขต 2

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นสพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมกันนี้ได้ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังแก่ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ในการรับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุมสพป.เชียงใหม่ เขต 2