สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่เสียชีวิต

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดย นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายธีระนัย ไม้สูงเนิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวนรมน มูลไธสง นักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษา ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวของนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต คือ เด็กชายธีรภัทร โพธิชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายสนอง วิเศษนคร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. หลังเลิกเรียนผู้เสียชีวิตได้ไปเล่นฟุตบอลและเล่นน้ำกับเพื่อน จึงได้ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต   ที่สระหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโกรกขี้หนู พร้อมนี้ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเป็นการเบื้องต้น โดยมอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือนักเรียน จำนวน ๓,๐๐๐ บาท และแจ้งให้ทางโรงเรียนดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด