การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒ (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒ โดยมีนายอภิชัย  ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ จังหวัดนครพนม ในการนี้ ดร.วรกัญญาพิไล  แกระหัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเข้ารับการประเมินในครั้งนี้ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากจังหวัดนครพนมและสกลนคร รวมจำนวนทั้งสิ้น ๙ ราย