ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบรรยายพิเศษ โดยมีดร.พิสิษฐ์ คงผดุง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชั้น ม.3 ,ออกแบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในกลุ่มสาระการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ ชั้น ม.3 โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 47 โรงเรียน คณะวิทยากรนำโดย น.ส.สมลักษณ์ วิจบ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา,นางสาวดอกไม้ ชินโคตร โดยมี ผอ.กลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมในพิธีเปิด