สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินการสอบวิทย์-คณิต ประจำปี 2563 (สสวท.)

       วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564  ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต  2  มอบหมายให้นายสุชีพ ช่วยแก้ว รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  สนามสอบโ รงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี   โดยมีนักเรียนสมัครสอบ จำนวน 337 คน  นักเรียนทุกคนผ่านการคัดกรองตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความราบรื่น  เรียบร้อยเป็นอย่างดี   ณ อาคารเซนต์แอน  โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี