สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประเมินการรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประเมินรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ๒ ดาว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายศราวุธโรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว นางนวลอนงค์ ชูใส และนายสมบูรณ์ เทพศรัทธา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินฯ โดยมี  นายโอภาส  ศรีสันต์  รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ