สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ติดตามการดำเนินงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2/2563 ของโรงเรียนในเครือข่ายอำเภอซับใหญ่

เมื่อวันพุธที่ 24  กุมภาพันธ์ 2564 เวลา.10.00 น. ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย พ.อ.อ.กษิวัฒน์ ทรัพย์สมบัติ และนายเอกชัย เลิศบัวบาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ติดตามการดำเนินงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2/2563  ของโรงเรียนในเครือข่ายอำเภอซับใหญ่ จำนวน 13 โรงเรียน โดยมีนายจิมมี่ ทองพิมพ์ ผอ.รร.ซับใหญ่วิทยาคม  ประธานเครือข่าย คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบ(แอดมิน)  เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่สถานศึกษา ในการดำเนินงานฯ ณ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ