สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯภาคเหนือ

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ภาคเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561 โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคุณหญิงไขศรี อาคารอุบาลี มหาวิทยาลัยพะเยา
ภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ