ผอ.สพม.รอ ออกตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนในการดำเนินงานโครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.รอ ออกตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้บริหารคณะครู และนักเรียนโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียงของโรงเรียน โดยมี เฉลิมชัย หรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก พร้อมกับ คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.รอ คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกตำบลนิเวศน์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

 

โสมสุภางค์ บุญกอง
Latest posts by โสมสุภางค์ บุญกอง (see all)