ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีเปิดสถาบันกระแสภิวัฒน์

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีเปิดสถาบันกระแสภิวัฒน์ ซึ่งสถาบันดังกล่าวสถาบัน เพื่อการศึกษาเรียนรู้ การฝึกอบรม การวิจัยและพัฒนา ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรด้านการศึกษา และด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งเยาวชนและบุคคลทั่วไป  เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยรวม และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ณ สถาบันกระแสภิวัฒน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ อ.พล จ.ขอนแก่น

ช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.มหาสารคาม เขต 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพฐ. : https://www.obec.go.th/archives/author/tanarat
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำนักงาน : http://118.175.157.228/e-activity/
Facebook : https://web.facebook.com/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม-เขต-1-169575000254052

Instagram : https://www.instagram.com/mkarea1/

Twitter : https://twitter.com/zVQ7IfBacNBJKIz

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCgShC0IvYV-pzMzjlUhKVMA