โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ” ติวเข้มเพื่อสอบเข้า โครงการ วมว.”