สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรม “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564”

วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 07.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบไปด้วยข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกองค์กรต่าง ๆ  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยสีขาวตลอดการเข้าร่วมพิธี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย