ประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานการประชุมทีมบริหารเขตพื้นที่ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศรีสง่าชัย สพป.ขอนแก่น เขต 2