การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก

วันที่ 2 มีนาคม 2564   

ดร.วีรพล  สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พร้อมด้วย ดร.อมรรัตน์  เชิงหอม รองผอ.สพป.นครพนม เขต 2  ดร.นฤมล  สุภาทอง รองผอ.สพป.นครพนม เขต 1 และคณะเจ้าหน้าที่สพป.นครพนม เขต 2 คณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ นายบวร  เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยมีนางคำปิ่น  ทีสุกะ ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา พร้อมคณะครู นักเรียนและ ชาวบ้านเหล่าพัฒนา ร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง ในการประเมินครั้งนี้