สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. และประชุมหารือข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึุกษาบุรีรัมย์เขต ๑ ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑