สพป.ชลบุรี เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯครั้งที่ 2/2564

วันที่ 1  มีนาคม  2564 เวลา 09.30 น. นายเต็ม  เสืออ่วม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2564  ณ ห้องประชุมจันทนี สพป.ชลบุรี เขต 1 โดยผ่านระบบ  Video Conference  (google  Meet)