สพป.ลพบุรี เขต 2 อบรมสัมมนาในการปลุกจิตสำนึกสร้างความตระหนักรู้คุณแผ่นดิน และประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 3 มีนาคม 2564 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นายประยงค์ สารภูมิ นางฐิติพร เขมกรรม รอง ผอ.สปพ.ลพบุรี เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เพื่อรับนโยบายการจัดการศึกษา และรับฟังข้อราชการ โดยเน้นย้ำการนำนโยบาย 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้นเพื่อนำสู่การปฏิบัติ ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรขุนศึก 51 ศูนย์สงครามพิเศษหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี บรรยายเพื่อปลุกจิตสำนึกสร้างความตระหนักรู้คุณแผ่นดิน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี เขต 2