++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประเมินผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มลุ่มน้ำของ อ.ปางมะผ้า รอบครึ่งปีแรก ++

<<<< วันพฤหัสบดี  ที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 นายเรืองยศ  ปันศิริ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  พร้อมคณะลงพื้นที่ไปประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา  กลุ่มลุ่มน้ำของ  อ.ปางมะผ้า รอบครึ่งปีแรก ( 1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564)    ณ โรงเรียนบ้านแม่ละนา อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน//ศน.นงค์นุช  บุญจันทร์ต๊ะ  ภาพข่าว  / ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน