สพป.นครปฐม เขต 1 จัด Focus Group สะท้อนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการดำเนินงานจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 4​ มีนาคม 2564   นายมิน   ประจวบวัน​ รอง​ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ​ ได้รับมอบหมายจาก​ ผอ.สพป.นครปฐม​ เขต1           ​ เป็นประธานดำเนินการสนทนา​ Focus Group  เพื่อรับฟังการชี้แจงสร้างความเข้าใจในการศึกษาสถาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารและการจัดการศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้รับการคัดเลือกจาก​ สตผ.สพฐ  เป็น 1ใน 30​ เขตพื้นที่ให้เป็นกลุ่มเป้าหมายในการระดมความคิดและสะท้อนความคิดและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหาร และการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา