++รองสุชาติ การสอาด พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนขุนยวม-แม่เงาและกลุ่มโรงเรียนเมืองปอน-แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน++

<<<<วันพฤหัสบดี ที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 นายสุรชาติ การสอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมคณะลงพื้นที่​ตรวจ​เยี่ยม​โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนขุนยวม-แม่เงาและกลุ่มโรงเรียนเมืองปอน-แม่กิ๊  อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน  พบปะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน  ติดตามการจัดการเรียนการสอน โครงการอาหารกลางวัน ความพร้อมด้านอาคารสถานที่  ขอ​ขอบคุณ​ทีมงาน​โรงเรียน​ทุกโรงเรียน​ที่ให้การต้อนรับ​อย่าง​อบอุ​่​น​นะคะ//นรินทร์  ไชยวงศ์  ภาพข่าว//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน