สพป.สมุทรสาคร – ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พร้อมคณะ เข้าทำการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนผู้รับการประเมิน ได้แก่ เด็กหญิงจันทร์จิรา จันทร์บำรุง โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ณ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต