สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการรับการประเมินสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ขนาดเล็ก) เพื่อรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เข้าร่วมเป็นเกียรติในการรับการประเมินสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ขนาดเล็ก) เพื่อรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน (ASEAN TECH) ณ หอประชุมราชันย์แปดสิบพรรษามหามงคล วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย