ประเมินสัมฤทธิผลรองผอ.สพป เชียงใหม่ เขต 4

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา08.30 น.นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 กรรมการและเลขานุการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ระยะเวลา 1ปี ครั้งที่ 2 (นายสมนึก นาห้วยทรายและนายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม) โดยมีนายรนตภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1เป็นประธาน และนายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ กรรมการ นางสาวพรรณี จันทร์แก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการ นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 กล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ กล่าวให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง นายอุทัย ขัติยศ นายธงชัย ทุนคำ นายพงค์พันธ์ ไชยวัณณ์ นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล อดีตผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นายอินทร์ศร จอมแปง ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมพู นายกสมาคมครูอำเภอสารภี เป็นตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 4 และนายประสิทธิ์ เมืองไสย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต4ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม นายกสมาคมครู ผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประเมินฯครั้งนี้ ณ ห้องประะชุมสันป่าตองภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ