สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการและแนวทางการส่งโครงงานเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่  5  มีนาคม  2564  เวลา  09.00 น.  นายบวร  เทศารินทร์  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  มอบหมายให้  นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและแนวทางการส่งโครงงานเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”  ระดับปฐมวัย  ประจำปีการศึกษา  2563  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและแนวทางในการส่งผลงานเพื่อขอรับตราพระราชทานตามเกณฑ์ที่กำหนด  ณ  ลานอเนกประสงค์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

Latest posts by ธรรมภรณ์ ธงชัย (see all)