+++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 Coaching team ครั้งที่ 4 ผู้บริหารสถานศึกษา++

^^ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564 คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง Coaching team สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  นำโดยนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รอง ผอ.สพป.มส1 ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยนายศักดิ์ชาย อรุณสุวรรณ ผู้ทรงคุณด้านการศึกษา และนายปุรเชษฐ์ มธุรส  กรรมการและเลขานุการ  ได้ดำเนินการโค้ชชิ่ง ครั้งที่ 4 กับผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้ง 9 ราย  ณ โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง อ.ขุนยวม  เพื่อแนะนำให้คำปรึกษาปรึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียนและสถานศึกษา และในการนี้ได้เชิญนายสุวพิช  ไกรภาพเจริญจิต ผอ.ร.ร.บ้านห้วยนา  มาเป็นวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย // ผอ.ปุรเชษฐ์  มธุรส /ภาพข่าว //ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน