สพป.นครปฐม เขต 1 จัด Focus Group สะท้อนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่  5​ มีนาคม 2564  ห้องประชุมพระพรหมเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ดร.ณัฎฐิกา  ลิ้มเฉลิม ​ รอง​ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ​ ได้รับมอบหมายจาก​ ผอ.สพป.นครปฐม​ เขต1 ​ เป็นประธานดำเนินการสนทนา​ Focus Group  เพื่อระดมความคิดและสะท้อนความคิดและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหาร และการจัดการศึกษา ในส่วนของสถานศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา    สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้รับการคัดเลือกจาก​ สตผ.สพฐ  เป็น 1ใน 30​ เขตพื้นที่ให้เป็นกลุ่มเป้าหมายในการดำเนิน Focus Group ระดมและสะท้อนความคิด   ตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาในสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก  จำนวน 14 โรงเรียน