สพป.สระแก้ว เขต 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “SK1 CAI” สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “SK1CAI” สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองสระแก้ว ณ หอประชุมร่วมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1