ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมฟังคำชี้แจงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฯ

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทึ่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมฟังคำชี้แจงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ความเป็นมาของการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ชั้น 1