รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนธนาคารหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)สาขาหนองพอก

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนธนาคารหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)สาขาหนองพอก กล่าวรายงานโดยนางคัทยวรรณ รังใส ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ ในการนี้ นายธนวัฒน์ ดอกพุทธา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายยงยุทธ มะนัส รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้บริหารสถาน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้ ณ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด